IMG_0391.JPG
idoartbillede.jpg

Opgave: Klæd formænd på til at skabe mere engagerende mødefacilitering

Sund By Netværket består i Danmark af 53 kommuner, som samarbejder, deler erfaringer og sparrer i forhold til at øge folkesundheden. Netværket skaber synergi mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO. Netværket er underopdelt i 15 forskellige temaer/netværk, hvor der minimum er en engageret leder for hvert netværk, som faciliterer netværksmøderne.

Hvordan skaber man engagerende møder, hvor deltagerne bidrager aktivt? Hvordan får man flere engageret i Sund By Netværkets arbejde? Hvilke redskaber og tricks giver deltagerne tryghed til at bidrage og involvere sig, fremfor bare at være lyttere/modtagere?

IMG_0276.JPG
IMG_0393.JPG

Outcome:

En hands-on dag, hvor en række værktøjer og metoder blev både afprøvet og “hacket”. Alle værktøjerne skulle hackes og tilpasses, så de kunne bruges i de forskellige temagruppeformænds arbejdsmæssige kontekst. Derudover fik deltagerne en grafisk opsætning af en “værktøjskasse” med de præsenterede værktøjer, som deltagerne kunne tage med hjem, og bruge direkte til deres møder.  

Redskaberne havde forskellige hensigter, såsom:

  • At skabe tryghed både for lederen og deltageren

  • At skabe overblik over holdninger/meninger i en gruppe

  • At få mangfoldighed i svar/idéer/holdninger

  • At give feedback og evaluere projekter/processer/samarbejde