Vi arbejder og træner modet til handling gennem følgende proces

KOLB 2.jpg
tryghed

Tryghed

Det kræver mod at udfordre vaner, læringsgrænser og status quo. Vi skaber trygge læringsrum, hvor folk tør byde på sig selv, være sårbare og udfordre egne og fælles vaner.

Tryghed handler om at kunne stå ved sig selv og føle sig som en del af fællesskabet for at kunne opdage ressourcer og italesætte udfordringer. Trygheden gør, at deltagerne tør træde ud i det ukendte og usikre. Tydelige mål, forventninger og roller er med til at skabe tryghed.

Eksempel på metode: Handlemodige fortællinger

Deltagerne fortæller “handlemodige fortællinger” for at opdage egne og fælles ressourcer til at handle. En handlemodig fortælling er et svar på “Hvornår har du bevidst handlet på trods af usikkerhed og utryghed?”

 
bevidsthed

Bevidsthed

Vi skaber bevidsthed om tre kerneelementer;

  1. Udfordringer og frustrationer

  2. Kompetencer og ressourcer for handling

  3. Hindringer for handling

Vi skaber bevidsthed om de almene fysiske, følelsesmæssige og mentale reaktioner, som alle oplever i nye og usikre situationer. Det er disse reaktioner, som ofte hindrer os i forfølge og realisere vores mål og ønsker.  Bevidstheden om den almene mekanisme hjælper os til at kunne handle på vores mål, ønsker og intentioner på trods af usikkerhed og tvivl.

Eksempel på metode: Skateboarding

De fleste mennesker mærker en tydelig kropslig reaktion, når de kommer op på et skateboard. Skateboarding er et læringsværktøj til at udfordre og komme ud af ens comfortzone, uanset om det opnås ved blot at stille sig op på boardet, eller om der skal laves tricks på store ramper.

Vi bruger skateboarding som en metode til forstå sammenhængen mellem fysiske, følelsesmæssige og mentale reaktioner. Når vi forstår den almene mekanisme, bliver det lettere at finde modet til at handle i andre situationer.

 
handling

Handling

Vi insisterer på, at viden skal sættes i spil gennem handling. Vi har ofte masser af viden om udfordringerne, men mangler initiativer til at gøre noget. Vi støtter handling gennem analyse af de konkrete udfordringer og problemstillinger, som deltagerne arbejder med. Vi har fokus på “den første mulige handling”, som giver os motivation og viden ift. yderligere handling.

Eksempel på metode: Hvad pisser dig af - Gør noget ved det NU!

Deltagere forholder sig til spørgsmålet “hvad pisser dig af?” for at mærke deres motivation til forandring. Motivationen til forandring er bundet i en frustration, vrede og indignation over tingenes tilstand - sammen med en drøm om, at det kunne være anderledes. Herefter støttes handling gennem at give korte deadlines og feedback. Vi presser folk til at snakke mindre og handle mere.

 
 
refleksion

Refleksion

Vi bliver gode til det, vi gør og det, vi forholder os til. Når mennesker får reflekteret over handlinger og givet hinanden feedback, forankres og kvalificeres erfaringer. Feedback er en gave, man giver til hinanden for at se hinanden vokse og lære.

Vi skaber refleksive rum ved at veksle mellem individuel refleksion, individuel sparring, dialog mellem par eller i større grupper.  

Eksempel på metode: Feedback modellen: Stop - Start - Fortsæt

Deltagerne forholder sig til samarbejde, kommunikation og handlekraft ved hjælp af metoden “Stop - Start - Fortsæt”. Vi lader deltagerne forholde sig til det, der ikke fungerer (Stop) - til det der ikke blev gjort, men skal huskes til næste gang (Start) - og til det der fungerer, som evt. skal gøres mere af (Fortsæt).