IMG_6119.JPG
2018-08-03 11.03.09.jpg

Opgave: Inspirer undervisere til at skabe didaktiske rammer, som sikrer ejerskab og motiverede deltagere

Konventum afholder uddannelsesdage for undervisere i fagbevægelsen. Underviserne savner inspiration til at kunne skabe rammer, hvor deltagerne er engagerede og deltagende.

2018-08-03 11.14.58.jpg
autonomi

Outcome:

Peter Laut Matzen har forsket i hverdagsaktivisme og aktivt medborgerskab med fokus på  “hvorfor mennesker tager ejerskab”. Disse hverdagsaktivister tager ejerskab fordi de er indre motiverede. Den indre motivation findes, når vi oplever mening med det vi gør. Mening kan tilskrives tre parametre; nemlig følelsen af 1) autonomi og selvstyre, 2) at kunne bruge sine kompetencer og 3) at være del af inkluderende og skabende fællesskab.

Vi udfolder resultaterne, og får deltagerne til at forholde sig til deres egen indre motivation i deres arbejdsliv og deres personlige liv. Workshoppen er en blanding mellem oplæg, video og deltager-refleksion på gulvet.