DSC04373.JPG
DSC04882.JPG

Opgave: Design et 1-årig aktions -og talentforløb for undervisere

De Frie Skoler Lærerforening FSL ønsker at skabe et eksklusivt forløb, som skaber større fagpolitisk engagement på skolerne, og giver De frie Skoler en tydeligere stemme i samfundet. Der ønskes, at deltagerne bliver endnu tydeligere rollemodeller på skolerne, internt i FSL og i samfundet.

DSC04921.JPG
DSC04930.JPG

Outcome:

Et 13 dages forløb med fokus på aktionslæring, hvor deltagerne tager ejerskab på at blive eksperter indenfor et emne eller problem, som har deres interesse. Ekspert-rollen er med til at skabe ejerskab på uddannelsen og sikrer, at der skabes forandringer hos den enkelte og at uddannelsen giver værdi for FSL.

Gennem forløbet arbejdes der med tre perspektiver, nemlig

  1. Personlig udvikling; herunder at være den autentiske rollemodel

  2. Udvikling af relationelle kompetencer og organisatoriske kompetencer, som er med til at skabe udvikling på skolerne og internt i FSL

  3. Kommunikation, aktivisme og meningsdannelse, hvor deltagerne træder i karakter med meninger og holdninger.