IMG_0072.JPG
IMG_0017.JPG

Opgave: Giv konkrete redskaber, som hjælper undervisere med at facilitere fremfor at dosere viden

Undervisere er udfordret af, at studerende ikke engagerer sig i undervisningen i klassen og ikke tager ejerskab i gruppearbejdet. Det er så udfordrende at se ens studerende forsvinde ind i facebook og fravær. Derfor savnes viden om facilitering og konkrete øvelser, som kan hjælpe undervisere nu og her til at skabe engagement i klasserum og i grupper.   

IMG_0049 (2).JPG
IMG_0070.JPG

Outcome:

Deltagerne blev præsenteret for helt konkrete visuelle redskaber, som let kan implementeres direkte i deres undervisning. De visuelle redskaber skaber en tryg ramme, hvor de studerende kan og tør tage ejerskab. Alt for mange studerende ved ikke hvorfor de er til stede, og forventer at blive underholdt eller tændt af underviseren. Deltagerne fik en grafisk opsætning af en “værktøjskasse” med de præsenterede værktøjer, som havde forskellige hensigter, såsom:

  • At skabe overblik over holdninger/meninger i en gruppe

  • At få mangfoldighed i svar/idéer/holdninger

  • At udfordre “tordenskjolds soldater”, og engagere alle i gruppen.