IMG_1926.JPG
IMG_1928.JPG

Opgave: Kvalificér 65 folkeskolelæreres og lærerstuderendes kompetencer til at undervise i entreprenørskab og iværksætteri for 6. og 7. klassetrin.

Unge i folkeskolen skal opnå erfaringer med innovative læringsprocesser og opnå entrepreneurielle kompetencer. Derfor skal undervisere kvalificeres til at kunne integrere entreprenørskab, virkelyst og iværksætteri i deres daglige undervisning.

Innovative læringsprocesser er blandt andet karakteriseret ved, at eleverne tager ejerskab og (op-)finder nye løsninger på givne eller erfarede problemer.

AU MODEL ITERATIV WIP.jpg
Au6felterFÆRDIG.jpg

Outcome

Underviserne fik overblik over innovationsprocessen gennem nedenstående procesmodel, som vi har designet til forløbet med inspiration i designtænkning og https://fablabatschool.dk/

Vi tror på, at læring sker, når mennesker er aktive og engagerede i løsningen af egne udfordringer og problemer. Underviserne gjorde sig derfor erfaringer med redskaber til hver fase i innovationsprocessen gennem selv at designe et konkret undervisningsforløb til 6.-7. klassetrin.