JOHN DEWEY OG ERFARINGSLÆRING

Vi er inspirerede af John Deweys pragmatisme med fokus på, at forandringer sker gennem handling, deltagelse og refleksion. Forandringer tager sit udgangspunkt i, at en handling ikke fungerer hensigtsmæssigt, og at vi derfor har behov for at handle på en ny måde. Derfor må vi arbejde både med at tydeliggøre problemet og “forestillingen” om en bedre løsning. Vigtige spørgsmål er derfor:

  • Hvem skal forandre sig? (Hvem lærer?)

  • Hvad er nuværende handling og hvad er konsekvenserne af handling? (Tydeliggøre uhensigtmæssige handlinger)

  • Hvordan mærkes, føles og forstås problemet? (Baggrund og energi til forandring)

  • Forestilling om nye handlinger (Den kreative kraft ligger hos dem der mærker problemet)

For yderligere inspiration læs Peters artikel: "Med John Dewey som pejlemærke for design af entrepreneuriel undervisning" her.


Peter Mazen