3 gode råd til at få mere engagement i undervisningslokalet.

“Det pisser mig af, når de studerende er ugidelige, uoplagte og zoomer ud bag deres computere.”

“Det pisser mig af, når de studerende er uengagerede og ikke tager ansvar for egen og fælles læring.”

Sådan sagde flere undervisere på Erhversakademiet Dania i Viborg, da vi faciliterede en udviklingsdag med fokus på “hvordan kan vi facilitere engagement og læring i klasserum og i grupper?” Mange undervisere savner værktøjer til og viden om at knække den uheldige tendens med manglende ejerskab og engagement hos studerende. Det er dybt frustrerende for studerende og undervisere, når læringsmiljøet er præget af ugidelighed og uengagement. Det er dræbende for individuel og fælles læring, når studerende ikke tager ansvar i klassen og i grupper.

I Handlemod arbejder vi med forskellige teknikker og redskaber til at arbejde med at skabe læringsmiljøer præget af ejerskab og engagement. Herunder præsenteres et par tiltag og redskaber, som du kan bruge i din undervisning.

7 gange HVORFOR.

Noget af hemmeligheden ved det gode læringsmiljø er, at vi ved hvorfor vi er her. Vi må have nogle metoder til at klargøre motivet for at være til stede. Når børn spørger “hvad skal vi bruge det til?”, så har de fat i den lange ende i forhold til at være motiverede og engagerede. Alt for mange studerende er “ikke tilstedeværende”, da de ikke har klarlagt deres motiv for at være tilstede.

For at komme tættere på dit eget eller studerendes læringsmotiver kan du lade dem lave øvelsen “7 x Hvorfor er du her i dag?“ Øvelsen foregår sådan: To personer er sammen. Den ene person stiller spørgsmålet “hvorfor er du her i dag” og den anden svarer. Efter svaret spørges der igen “hvorfor er du her” og den anden svarer. Dette gøres igen og igen. Repetitionen af spørgsmålet tvinger dig til at komme væk fra den umiddelbare begrundelse for at være tilstede, som fx “jeg får løn for det” eller “det står på skemaet”.  Øvelsen gør, at du kommer tættere på begrundelser, som kan engagere og styre læring.

Motivation For Læring

Skabeloner vinder

Hvorfor kender alle SWOT-analysen? Det gør vi bl.a. fordi de fire spørgsmål er puttet ind i en matrix med fire felter. De fire felter gør, at vi husker indholdet og hjælper os til at komme hele vejen rundt. Samtidig har det fået et navn: SWOT. Det er lidt mere catchy end “strength-weakness-opportunity-treath”-matrixen, og er med til at gøre, at man nemmere husker værktøjet og dets indhold. Derfor er et godt råd at lave tydelige skabeloner og opgaver, som hjælper de studerende med at komme rundt om en opgave.

Et simpelt hack er, at lave en top 3 liste, som de studerende skal udfylde. Det kan være en top 3 over de vigtigste argumenter i en teori, de mest hyppige anvendelsesmetoder af en teori, eller en top 3 over hvorfor den nyerhvervede viden er vigtig for dem. Det der er vigtigt er, at de studerende både skal diskutere og argumentere, men samtidig har de en klar og tydelig opgave, de skal løse og kan komme tilbage med og vise. 

Top3 Lister.

Struktur skaber tryghed

Mange studerende tør ikke byde på sig selv, som fx at række hånden på klassen eller tage ansvar i grupper. Grunden til manglende engagement er ikke manglende lyst, men ofte utryghed. Det er utrygt at sige sin mening eller tage ansvar, da man udstiller sin manglende viden. Mange studerende tænker “hvad tænker de andre om mig” og “hvad tænker underviseren?” Derfor må vi, som undervisere, hjælpe de studerende til at komme udover de sociale spilleregler, som ofte afholder deltagere fra at være deltagende. 

Et af redskaberne, som kan give studerende og undervisere tryghed er redskabet IDOART. IDOART tydeliggører Intentionen (formål), Desired Outcome (konkrete mål), Agenda (program), Roles/Rules (regler og roller) og Time (Tid). IDOART bruges til at strukture en undervisning, et møde eller et helt forløb.

IDOARRT

IDOART skaber strukturen, som tydeliggør hvorfor vi er sammen og hvordan vi er sammen. Det giver både underviseren og den studerende tryghed til at koncentrere sig om indholdet.


God arbejdslyst

Anne og Peter

Peter Mazen