Er du træt af handlingslammelse og følelsen af apati?

4 gode råd til at knække handlingslammelse - og komme igang

Er du handlingslammet i forhold til at forfølge dit ønske om et nyt job, eller situationen med alt den plastik der flyder i havene eller det dårlige arbejdsmiljø, som du er en del af?

Hvis du kan nikke ja til det, så kender du til følelsen af APATI? Apati er handlingslammelse. Denne følelse af at være gået i stå og ikke tro på, at du kan gøre noget ved de problemer, som du mærker og står midt i.

Apati og handlingslammelse dræner os og gør os mindre. Derfor skal vi gøre noget. Vi arbejder med at knække handlingslammelsen hos os selv og andre, og afløse apatien med handlekraft til at gøre noget ved de udfordringer vi står overfor. Vi gør det fordi det ikke er til at holde ud at være handlingslammet. 

Fire råd til at bryde handlingslammelsen:

  1. Spørg dig selv hvad pisser dig af?

  2. Tydeliggør din drøm

  3. Tag ejerskab på din udfordring

  4. Tag det første mindste skridt - NU

1. Hvad pisser dig af? 

En af måderne at mærke energien og motivationen til at få taget det første skridt til at komme igang er at svare på spørgsmålet “Hvad pisser dig af?” Gennem det spørgsmål kommer vi i kontakt med følelser, som kan motivere til handling. Disse følelser er ofte pakket væk, fordi de netop er svære at have med at gøre. Hvad pisser dig af vækker nemlig din frustration, vrede og indignation til live. Og det er netop her, at motivationen til at forandre verden omkring os findes. Forandringer og læring kræver energi. Jo større forandring desto mere energi. 

Det er en enorm lettelse at få muligheden for at ytre sin vrede og frustration - og stå ved den. Her findes en stor kraft, som kan transformeres til handling. Hvis man tør!

2. Tydeliggør din drøm

Bag frustrationen og vreden findes der altid en drøm eller et ønske om, at din situation var anderledes. For at få det bedste afsæt til at skabe gode handlinger må både frustrationerne og drømme kortlægges. Afstanden mellem nuværende frustrerende tilstand og fremtidens mulige tilstand kalder på handling! 

3. Tag ejerskab på din udfordring:

Det tredje skridt til at overkomme handlingslammelsen er at ta´ din udfordring på dig. Det handler om at forpligte sig overfor sig selv og andre. Fortæl højt til dine kolleger, din kæreste og dine venner, at du vil gøre noget ved det!

Brug følgende sætning for at kombinere din udfordring med både frustration og drøm

Jeg vil gøre noget ved

……….(Tema/Udfordring)………..,

Fordi det pisser mig af, at/når

………….(Frustration).................

Og fordi jeg drømmer om

…………..(Drøm).............

Et eksempel kunne fx være:

Jeg vil gøre noget ved det dårlige arbejdsmiljø og samarbejde i min afdeling

Fordi det pisser mig af, at jeg og mine kolleger er kede af det, utrygge og ikke arbejder godt sammen 

og fordi jeg drømmer om en arbejdsplads, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden.

4. Tag det første mindste skridt - NU.

Det første skridt er det sværeste at tage. Mange af os får ikke taget det første skridt fordi vi synes, at skulle kende alle skridtene før vi kan tage det første. Det der bremser handling er ofte, at vi ikke kan overskue det komplekse problem, som fx. hvad kan jeg lige gøre ved problemet, at havene flyder med plastik? Derfor giver vi ofte op og lader være med at gøre noget som helst.

Men hvis du virkelig ønsker at gøre noget, så må du tage første skridt og derfra lære hvad skridt 2 er. Derfor find det mindst mulige skridt og sæt en stram deadline. En stram deadline er ikke i morgen eller i næste uge, men i stedet om 30 minutter. Der er stor risiko for at undskyldninger kommer i mellem hvis du udsætter det til i morgen!

Et sidste råd! Gør det igen og igen. Det er en god vane at træne ens handlekraft.

 

 

 

Peter Mazenhandlemod