Et trygt læringsrum med kærlige udfordringer

Blog-post evaluering.png

Rammen for pilotprojektet var to dages samarbejde mellem Handlemod og Produktionsskolen F16 Projektbureau. Formålet med de to workshopdage var, at eleverne, igennem forskellige øvelser, skulle udvikle mere handlekraft og mod til at handle efter deres egne overbevisninger. Formålet hermed var blandt andet, at eleverne skulle klædes på til at træffe svære beslutninger om uddannelse eller job i fremtiden. 

Vejen til elevernes udvikling blev skabt gennem et trygt læringsrum, hvor de fik plads til at drøfte udfordringer og frustrationer med hinanden. Forløbet var struktureret, så eleverne arbejdede med forskellige læringsstile, både hoved, hånd og hjerte. De blev altså udfordret med dialog, refleksion og kreativ produktion igennem blandt andet skateboarding, handlemodsfortællinger og øvelser med the flinch, som er den almene fysiske, følelsesmæssige og mentale reaktion, som alle oplever i nye og usikre situationer. Udbyttet af de to dage var, at eleverne oplevede et trygt læringsrum med kærlige udfordringer. Der blev på de to dage skabt en kultur, hvor eleverne turde sige deres mening og være sårbare. 

Eleverne oplevede, at den første handling skabte grobund for at tage deres udfordringer og frustrationer alvorligt – og gøre noget ved dem. Lærerne oplevede, at dagene understøttede deres igangværende arbejde med eleverne og deres udvikling, og italesættelsen af elevernes udfordringer inspirerede både elever og lærere, og gav mulighed for refleksion og yderligere handling. 

En af eleverne reflekterer over, hvad Handlemod er for hende:

 ”Handlemod for mig er at gøre handling ud af de tanker, frustrationer og følelser, man har inde i kroppen. I stedet for at undertrykke og underminere det, man har lyst til eller det, man irriterer sig over, - så faktisk gøre noget ved det.”

Læs Evas evaluering her: 

Peter Mazen