Handlemods formål er:  

 • At mennesker træder i karakter og opnår større handlekraft og handlemagt

 • At mennesker tør handle og risikere at fejle for at lære

 • At mennesker tager ejerskab på at løse problemer på arbejdspladsen, i lokalmiljøet og i samfundet

Vi oplever, at for mange er bange for at tage initiativer, sige deres mening og træde i karakter. 
Dette skyldes ofte frygten for at fejle, frygten for andres vurdering og frygten for at være udenfor fællesskabet.

Vi mener, at det kræver handlemod at forandre institutioner, organisationer og samfund.

Handlemod finder inspiration i skateboarding, entreprenørskab og højskole

 
 
Handlemod
 
 

Højskole: Personlig udvikling, forandringer og fællesskabelse

Højskolerne er mestre i at få mennesker til at opdage, at de er unikke, og at alle kan bidrage med individuelle talenter til at udvikle fællesskabet. Vi er inspirerede af højskolernes trygge læringsmiljøer, hvor mennesker møder hinanden i øjenhøjde og i dialog. Vi tror på, at mennesker bidrager, når de føler tryghed til at være sig selv i fællesskabet. 

Handlemod arbejder med at få mennesker til at opdage personlige talenter og ressourcer i fællesskaber.

 

Entreprenørskab = tage initiativ, iværksætte og vanebrud

Vi er funderet i entreprenørskabspraksis og -teori med fokus på at få mennesker til at træde i karakter som initiativtagere, iværksættere og som vane-brydere. At træde i karakter, som fx iværksætter kræver viden om “hvem er jeg”, “hvem er mit netværk” og “hvad er jeg ekspert i”.

Handlemod arbejder for, at mennesker tager initiativ og udvikler organisationer og samfund.

 

Skateboarding: Mod og vedholdenhed til at falde for at lære

Du står på rampen, hjertet slår hårdt og maven snører sig sammen. Du ved, at du må springe ud for at lære det næste trick. Du ved, at du kan falde og slå dig. Du ved, at der ikke er nogen vej udenom - altså hvis du vil lande det næste trick. Når du falder, giver fællesskabet high five for at anerkende, at du prøver. Når du lander tricket, hamrer de andre skatere deres board i gulvet for at fejre og anerkende din sejr. 

Handlemod skaber rammer, hvor folk tør springe ud i “deres næste trick”.

 

Teoretisk fundament

DYK NED I VORES RESSOURCEBANK FOR AT SE HVAD VI BYGGER VORES TEORETISKE FUNDAMENT PÅ

 
Transformativ læring

Design af transformative læringsmiljøer

Når mennesker og organisationer vil forandre sig kræver det investering af vilje og energi. Jo større forandringer desto mere energi kræves. Store forandringer kræver, at vi får øje på “det”, der styrer vores handlinger. Uhensigtmæssige antagelser står ofte i vejen for at realisere vores mål og ønsker. Fx. kan en antagelse om, at “jeg skal styre og organisere dette projekt for at det lykkes” stå i vejen for at vores medarbejdere eller studerende tager mere ansvar og selv skaber løsninger.

Rammer der støtter transformative forandringer er karakteriseret ved:

 • Dialogisk og øjenhøjde kommunikation

 • Ærlighed og gennemsigtighed ift. opgaver og problemer

 • Mulighed for at tage ejerskab på løsning af problemer

 • Feedback og refleksion

Vi er inspirerede af Jack Mezirows transformative læringsteori og Otto Scharmers U-teori med fokus på at få øje på de dybere antagelser og blinde pletter, som styrer både handlinger og meninger i vores liv.


John dewey og erfaringslæring

Vi er inspirerede af John Deweys pragmatisme med fokus på, at forandringer sker gennem handling, deltagelse og refleksion. Forandringer tager sit udgangspunkt i, at en handling ikke fungerer hensigtsmæssigt, og at vi derfor har behov for at handle på en ny måde. Derfor må vi arbejde både med at tydeliggøre problemet og “forestillingen” om en bedre løsning. Vigtige spørgsmål er derfor:

 • Hvem skal forandre sig? (Hvem lærer?)

 • Hvad er nuværende handling og hvad er konsekvenserne af handling? (Tydeliggøre uhensigtmæssige handlinger)

 • Hvordan mærkes, føles og forstås problemet? (Baggrund og energi til forandring)

 • Forestilling om nye handlinger (Den kreative kraft ligger hos dem der mærker problemet)

For yderligere inspiration læs Peters artikel: "Med John Dewey som pejlemærke for design af entrepreneuriel undervisning" her.

John Dewey

The flinch

The Flinch

 At flinche er det instinkt du møder, når du træder ud i nye, ukendte situationer.  Det er instinktet der får dig til at flygte, fryse eller kæmpe. En bjørn i skoven, cykelstyrt, bilulykker, eksplosioner - I sådanne tilfælde har du brug for din flinch. Det er det der får dig til at reagere og overleve det uventede. 

Men i din hverdag flincher du ikke pga. bjørne eller farlige eksplosioner - for de er der ikke. Du flincher fordi du skal til jobsamtale, fordi du skal tale foran en større gruppe, fordi du skal spørge én ud på date eller fordi du skal starte i et træningscenter. Hver gang der er en potentiel ændring i dit liv, så flincher du - uanset om det er en reel trussel eller ej.   

Læs mere i bogen af Julien Smith her.


Aktivt medborgerskab og social innovation

Mennesker forandrer organisationer og samfund, når de rigtige betingelser er tilstede. Vi arbejder med at skabe rammer, hvor mennesker tager sagen i egen hånd og skaber samfundsmæssige forandringer nedefra. Vigtige rammer for aktivt medborgerskab og social innovation er, at arbejdet skal tage afsæt i borgernes egne udfordringer sammen med drømmen om at skabe bedre løsninger. Derudover er det essentielt, at der skabes fællesskaber for at skabe varige løsninger. 

Læs Peters speciale om aktivt medborgerskab, social innovation, transformativ læring og motivation her og artikel her. 

 

Social innovation

Skateducate

Skateducate

Skateducate og skateboarding har været en stor inspiration for Handlemod.
En stor del af Skateducates arbejde går ud på at opbygge et trygt og støttende fællesskab, hvor man anerkender vedholdenhed og det at turde falde og fejle - også foran andre. 

Læs mere om Skateducates arbejde, og hvordan de bruger skateboarding til at skabe fællesskab og selvtillid blandt piger og kvinder her.