IMG_0953.jpg

Handlemodsforløb: Ugekurset Wayfinding 

Hvordan trænes modet til at forfølge drømme og mål? Hvordan vælger man retning når man står ved en skillevej i livet?

Dethandlemodigemenneske

Handlemodsforløb: Det Handlemodige menneske, Brandbjerg Højskole

Hvordan træner man handlingsdemokratiet, så alle får en stemme ved at tage aktivt del?

De Frie Skolers Lærerforening

Handlemodsforløb: 1-årigt talentudviklingsforløb, De Frie Skolers Lærerforening

Hvordan trænes handlekraft og modet til at stå op for en sag eller kolleger?  

IMG_0387.JPG

Facilitering: Engagerende møder, Sund By Netværket

Hvordan skaber man mere engagerende møder, hvor deltagerne er aktive og bidrager til samtalen?

entreprenørskab

Facilitering: Entreprenørskabs -undervisning, VIA University College

Hvordan underviser man i entreprenørskab?

Erhvervsakademi Dania, Viborg

Facilitering: Kuren Mod Kedelig Undervisning, Erhvervs-akademi Dania, Viborg

Hvordan får man de studerende til at tage ejerskab og engagere sig - både i grupper og klasserum?

IMG_4559.JPG

Workshop: Vi gør det sgu! Gør noget ved frustrationerne.

Hvordan erstatter man sin egen handlingslammelse med handlekraft og gå-på-mod?

IMG_6118.JPG

Workshop: Indre motivation og hverdagsaktivisme, Konventum

Hvordan tændes gnisten i dit arbejdsliv?