Cases

IMG_0953.jpg

Handlemodsforløb: Ugekurset Wayfinding 

På papiret har du det hele – job, bolig, bil og børn. Alligevel rumsterer det inde i dig. Hvad skal jeg så nu?
Wayfinding er for dig, der står et sted i livet, hvor du mærker, at drømmene presser sig på. 

Dethandlemodigemenneske

Handlemodsforløb: Det Handlemodige menneske

Træn deltagernes evne til at tage ansvar for egne og fælles udfordringer, og give dem bevidsthed om egen og fælles handlekraft, så de bliver aktører i eget liv og i samfundet fremfor at være passive ofre for samfundet.

Formålet er at træne handlingsdemokratiet, som handler om at alle får en stemme gennem at tage aktivt del.

De Frie Skolers Lærerforening

Handlemodsforløb: 1-årigt talentudviklingsforløb, De Frie Skolers Lærerforening

IMG_0387.JPG

Facilitering: Engagerende møder, Sund By Netværket

Hvordan skaber man mere engagerende møder, hvor deltagerne er aktive og bidrager til samtalen? Hvilke redskaber kan sættes i spil og hvordan “hacker” man dem, så de kan bruges i forskellige kontekster?

Erhvervsakademi Dania, Viborg

Facilitering: Engagerende undervisning i klasse- og grupperum, Erhvervakademi Dania, Viborg

Undervisningen forandrer sig mere og mere fra et fokus på “dosere” viden til at facilitere viden & færdigheder. Hvordan skaber man rammer og giver øvelser som gør underviserne endnu bedre til at facilitere undervisning, med fokus på at engagere de studerende både i klasserum og i grupper?

entreprenørskab

Facilitering: Entreprenørskabs -undervisning, VIA University College

Hvordan kvalificérer man 65 folkeskolelærere og lærerstuderende til at undervise i entreprenørskab og iværksætteri for 6. og 7. klassetrin? 

IMG_4559.JPG

Workshop: Vi gør det sgu! Gør noget ved frustrationerne.

Vi stiller det lidt provokerende spørgsmål “Hvad pisser dig af?” for at arbejde med den energi og handlekraft der ligger i vrede/frustration. Vi finder drømmen bag frustrationen og gør noget ved det. Ikke i morgen, men i dag!

IMG_6118.JPG

Workshop: Indre motivation og hverdagsaktivisme, Konventum

Hvordan kan vi alle skabe rum for eget og fælles engagement? Peter Matzen har forsket i motivation i forhold til frivillighed og hverdagsaktivisme i “Sager Der Samler” i Aarhus.

Gennem oplæg, fortællinger om engagement og øvelser bad vi deltagerne om at forholde sig til deres engagement og motivation som undervisere/TR og deres virke i fritiden.

Akademikerkampagnen

Oplæg: Træn din modighedsmuskel, Akademikerkampagnen

Det kræver mod at gøre noget andet end man plejer - Både når man er jobsøger, jobrådgiver eller noget helt tredje. Der er derfor behov for at skubbe til jobkonsulenterne og systemerne med viden og erfaringer, hvis man vil have dimittenderne til at træde i karakter som jobmagere fremfor jobtagere.