ENTREPRENØRSKABSUNDERVISNING

Opgave

Kvalificér 65 folkeskolelæreres og lærerstuderendes kompetencer til at undervise i entreprenørskab og iværksætteri for 6. og 7. klassetrin. Målet er, at underviserne selv kan designe og gennemføre forløb i forbindelse med den landsdækkende entreprenørskabskonkurrence Edison.

 

Baggrund

Unge i folkeskolen skal opnå erfaringer med innovative læringsprocesser og opnå entrepreneurielle kompetencer. Derfor skal undervisere kvalificeres til at kunne integrere entreprenørskab, virkelyst og iværksætteri i deres daglige undervisning.

Innovative læringsprocesser er blandt andet karakteriseret ved, at eleverne tager ejerskab og (op-)finder nye løsninger på givne eller erfarede problemer.

Der er behov for at ændre den traditionelle lærerrolle med fokus på indhold, mål og formidling til en mere faciliterende rolle med fokus på at støtte elevernes mere selvstyrede proces.

Undervisere har behov for en værktøjskasse med både teori og praktiske redskaber i forhold til forskellige faser af innovationsprocessen - eksempelvis redskaber til research, problemafklaring, idéudvikling og præsentation.

 

Outcome

Underviserne fik overblik over innovationsprocessen gennem nedenstående procesmodel, som vi har designet til forløbet med inspiration i designtænkning og https://fablabatschool.dk/

Vi tror på, at læring sker, når mennesker er aktive og engagerede i løsningen af egne udfordringer og problemer. Underviserne gjorde sig derfor erfaringer med redskaber til hver fase i innovationsprocessen gennem selv at designe et konkret undervisningsforløb til 6.-7. klassetrin.

Deltagerne var MEGET engagerede. Jeg tror ikke, du vil kunne finde et andet efteruddannelsesforløb, hvor lærere er lige så engagerede. Det samme gælder for vores studerende.
— Mikkel Hjorth; Lektor VIA læreruddannelsen