LeDelsen lytter ikke

entreprenørskabsundervisning

Opgave

Skab rammer for deltagerne i De Studerendes Råd (DSR) på VIA University College Sundhed, således at deltagerne oplever deres arbejde som værdifuldt og vigtigt. Gør DSR's arbejde mere synligt for både ledelsen og studerende for at skabe større opbakning.

 

Baggrund

DSR skal sikre de studerendes krav på kvalitetsuddannelser og står for kommunikationen mellem ledelsen og de studerende. DSR oplever et faldende medlemstal og oplever manglende opbakning fra både ledelsen og de studerende.

 

Outcome

4 workshops med fokus på motivation, projektledelse, synlighed og handlekraft.

Med udgangspunkt i spørgsmålet “what pisses you off?” blev motivationen til at forandre problemet med manglende opbakning tydeliggjort. Derudover blev der arbejdet med motivation for at varetage det store arbejde i DSR.

Medlemmerne fik bevidsthed om egne hindringer for at handle på udfordringerne og værktøjer til at handle på trods af modstand.

Medlemmerne blev udfordret til at tage sagen i egen hånd fremfor at bebrejde ledelsen og systemet for de mangelfulde rammer. Medlemmerne præsenterede tiltagene for ledelsen for at få økonomisk støtte til at gennemføre dem.

DSR er trådt i karakter med et årligt event, der fokuserer på studiepolitik og studieengagement samt en workshopsrække med fokus på kvalificering af kompetencer til at varetage arbejdet i DSR.  

De er skarpe og suveræne til at få handlekraften frem i de studerende.
— Birgitte Wove; Koordinator for VIA Studentervæksthus